Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web ae888casino-vn.click, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Đảm bảo thông tin

  • Người sử dụng đảm bảo rằng các thông tin cung cấp trên trang web là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

2. Sử dụng trang web

Trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung và giải trí. Tất cả nội dung trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo độ chính xác và đầy đủ.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và đề xuất trên trang web thuộc về ae888casino-vn.click trừ khi có quy định khác.

4. Quyền riêng tư

Khi truy cập trang web, ae888casino-vn.click có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân sẽ tuân thủ Quyền riêng tư của chúng tôi.

5. Giới hạn trách nhiệm

ae888casino-vn.click không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.