Chính sách bảo mật

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý các dịch vụ của chúng tôi, gửi thông báo và cập nhật, phản hồi các yêu cầu và yêu cầu phản hồi, phát triển và cải thiện trang web của chúng tôi và tăng cường khả năng hỗ trợ và phục vụ khách hàng.

  • Chúng tôi không bán, thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.
  • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

3. Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng, theo dõi và phân tích thông tin về lưu lượng truy cập và tương interact của người dùng với trang web.

4. Liên kết bên ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát được việc thu thập thông tin cá nhân trên các trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của từng trang web mà bạn truy cập.